آخرین تغییرات آبی لینک


آخرین تغییرات آبی لینک به شرح زیر است:

  • تکمیل بخش محبوب ترین اخبار 24 ساعت اخیر (جدید)
  • تکمیل سیستم شمارش بازدید مطالب (جدید)
  • حل مشکل تکراری بودن خبر ها
  • اضافه شدن خبرگذاری های معتبری مانند: فارس، مهر، ایرنا و ... 
  • اضافه شدن برخی صفحات جدید
  • اضافه شدن منو سمت راست 
  • رفع بعضی ایرادات کوچک